Thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn thành phố

Theo Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 11/06/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết: mấy ngày gần đây, ở một số tỉnh khu vực phía Nam (thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận) xảy ra tình trạng công nhân tự ý ngừng việc tham gia diễu hành, dẫn đến ngưng trệ sản xuất, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thu nhập của người lao động và môi trường đầu tư. Cho đến nay,  trên địa bàn thành phố các doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, chưa thấy có dấu hiệu người lao động tự ý ngừng việc như ở một số tỉnh phía Nam nêu trên.

Căn cứ công văn số 1574/CV/LĐTBXH ngày 12/6/2018 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc (gửi kèm theo công văn),

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý) đề nghị Quý doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Các doanh nghiệp chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

2. Chủ động các hoạt động tuyên truyền để người lao động chấp hành các quy định của pháp luật; không tự ý nghỉ việc tham gia tụ tập đông người trái pháp luật; làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của chính bản thân người lao động.

3. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các hình thức dân chủ cơ sở nhất là việc tổ chức đối thoại định kỳ, tổ chức hội nghị người lao động để tạo điều kiện cho người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, điện thoại: 0225.3822.047, hộp thư điện tử: quanlylaodong.heza@gmail.com./.

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 1424/BQL-LĐ ngày 20/6/2018 của Ban Quản lý về việc Thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec