Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch số 2649/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 22/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 1244/BQL-LĐ ngày 30/5/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc thực hiện Kế hoạch số 2649/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 22/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề phát triển trường, lớp, mầm non ở các KCN, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020.

 

 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec