Thông báo về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp

Vui lòng nhấn vào đây để xem Công văn số 296/BQL-LĐ ngày 01/02/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu