Thông báo về việc hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" tại thành phố

Kính gửi: Các công ty hạ tầng, các doanh nghiệp thứ cấp trên địa bànkhu công nghiệp, khu kinh tế thành phố.

Thực hiện Văn bản số 7584/UBND-DN ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai hưởng ứng tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” tại thành phố (Cuộc vận động), Ban Quản lý Khu kinh tế phát động hưởng ứng Cuộc vận động với các nội dung như sau:

1. Phát động các doanh nghiệp hạ tầng, doanh nghiệp thứ cấp hưởng ứng tham gia, tổ chức tham gia hiệu quả Cuộc vận động.

2. Nội dung về Thể lệ cuộc vận động, Thư mời tham dự, phụ lục kèm theo và mẫu báo cáo tham gia Cuộc vận động được đăng tải trên website: doanhnhangopy.vn và trên Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Đề nghị các doanh nghiệp truy cập và tích cực tham gia theo hướng dẫn.

3. Mọi yêu cầu thông tin về Cuộc vận động, báo cáo tham gia Cuộc vận động, kết quả tham gia Cuộc vận động đề nghị các doanh nghiệp báo cáo về Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng qua Phòng Hỗ trợ và giám sát hoạt động đầu tư, địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng (số điện thoại 02253.822.070  - Email: hotrogiamsatdt.heza@gmail.com) để được hỗ trợ và giải quyết. Riêng báo cáo kết quả tham gia Cuộc vận động, các doanh nghiệp gửi về Ban Quản lý (qua Phòng Hỗ trợ và giám sát hoạt động đầu tư) trước 17h ngày 31/12/2019 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Đây là Cuộc vận động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp, doanh nhân góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nói chung và tại Hải Phòng nói riêng. Đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân quan tâm và tích cực tham gia Cuộc vận động./.

Vui lòng nhấn vào dưới đây để tải:

1. Mẫu Báo cáo tham gia Cuộc vận động 

2. Văn bản số 7584/UBND-DN ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai hưởng ứng tham gia Cuộc vận động

3. Thư mời tham gia Cuộc vận động của Ban Kinh tế Trung Ương

4. Thể lệ Cuộc vận động

 

 

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

Quyết định ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải PhòngPhê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự Án " Re-teck Hải Phòng" tại xưởng C3-4, lô M, KCN Tràng Duệ do Công ty TNHH Re-teck làm chủ đầu tưCông văn về việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 3388/UBND-KTĐN ngày 19/5/2020Tiếp nhận thông báo doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19Tổng hợp, phản ánh kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVQuyết định ban hành quy chế tiếp công dân của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải PhòngThông báo về việc nộp Báo cáo tình hình thực hiện dự án quý I năm 2020Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường "Dự án sản xuất Hudson" tại thửa đát C15 lô đất CN9, KCN An Dương do Công ty TNHH Chế tạo Hudson (Việt Nam) làm chủ đầu tưQuyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án" Mở rộng Dự án chế tạo và thiết kế máy" tại KCN Nomura-Hải Phòng, do công ty TNHH Chế tạo máy EBA làm chủ đầu tưNộp báo cáo tài chính năm 2019
vietinbank Namdinhvu