Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng Ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-TTg ngày 19/9/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 6/4/2018 của UBND thành phố về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Văn Mợi - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Phạm Văn Mợi đến các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương biết để thuận tiện liên hệ công tác.

Vui lòng nhấn vào đây để tải Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng Ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

 

 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec