Thông báo về việc đăng ký tham gia nhiệm vụ chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Kính gửi: - Các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp;
                - Các doanh nghiệp thứ cấp.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2017 đến năm 2025” tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông báo tới các doanh nghiệp để nghiên cứu và đăng ký tham gia nhiệm vụ của Chương trình trên (bản đăng ký theo Phụ lục 01 kèm theo)

Nơi tiếp nhận đăng ký: Bộ Công thương (Vụ Công nghiệp nặng) số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Ghi chú: Các đơn vị gửi đồng thời thông tin đăng ký về Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Sở Công thương Hải Phòng để theo dõi.

Nội dung chi tiết Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2017 đến năm 2025” được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng http://heza.gov.vn)

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông báo để các doanh nghiệp biết./.

Vui lòng nhấn vào đây để tải toàn văn Công văn số 679/BQL-QHXD ngày 03/4/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc đăng ký tham gia nhiệm vụ Chương trình phát triển công nghiêp hỗ trợ

 

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

V/v quản lý dịch vụ cung cấp suất ăn tập thể cho các doanh nghiệp KCN, KKTChỉ thị của UBND thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2019Ban Quản lý chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tranh chấp lao động và đình côngBan Quản lý chỉ đạo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXN và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt NamBan Quản lý chỉ đạo các doanh nghiệp về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019 theo Nghị đinh 157/2018/NĐ-CPBan Quản lý hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019Kế hoạch số 2851/KH-BQL ngày 29/11/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 50-CTr/TU. ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về cải cách chính sách bảo hiểm xã hộiDoanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý lao độngQuản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các nhà thầu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phốV/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec