Thông báo về việc cập nhật cơ sở y tế tại thành phố Hải Phòng đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài theo thông tư 14/2013/TT-BYT

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 2559/QBL-LD ngày 07/8/2019 Thông báo về việc cập nhật cơ sở y tế tại thành phố Hải Phòng đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài theo thông tư 14/2013/TT-BYT./.

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec