Thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các chương trình hỗ trợ tài chính

Ngày 06/3/2017, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ban hành các chương trình hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thông qua Các Ngân hàng nhận ủy thác của Quỹ trong năm 2017 kèm theo công văn số  30/QDNNVV-NVUT và công văn số 89/QDNNVV-NVUT ngày 30/5/2017 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông báo:

- Tiếp tục nhận hồ sơ dự án của DNNVV có nhu cầu hỗ trợ  từ Quỹ theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ ngân hàng nhận ủy thác đến hết ngày 31/12/2017.

- Hàng tháng, vào ngày cuối cùng của tháng, Quý sẽ tổng hợp, lựa chọn hồ sơ dự án của DNNVV có nhu cầu hỗ trợ từ Quỹ đầy đủ, phù hợp theo các tiêu chuẩn bắt buộc quy định tại điều 6 của Thông tư 13/2015/TT-BKHHT ngày  28 tháng  10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các điều kiện tại chương trình hỗ trợ tài chính năm 20 l7 của Quỹ để ủy thác cho ngân hàng nhận ủy thác cho vay.

- Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa xin thống báo để Quý cơ quan  được biết. Đề nghị Quý cơ quan phối hợp với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để phổ biến thông tin về các chương trình hỗ trợ đến DNNVV và tổ chức triển khai chương trình có hiệu quả

Xin trân trọng cảm ơn, hợp tác của Quý cơ quan./.

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

V/v quản lý dịch vụ cung cấp suất ăn tập thể cho các doanh nghiệp KCN, KKTChỉ thị của UBND thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2019Ban Quản lý chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tranh chấp lao động và đình côngBan Quản lý chỉ đạo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXN và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt NamBan Quản lý chỉ đạo các doanh nghiệp về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019 theo Nghị đinh 157/2018/NĐ-CPBan Quản lý hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019Kế hoạch số 2851/KH-BQL ngày 29/11/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 50-CTr/TU. ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về cải cách chính sách bảo hiểm xã hộiDoanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý lao độngQuản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các nhà thầu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phốV/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec