Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 883/TB-BQL ngày 16/4/2018 về việc Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec