Tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Hải Phòng

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 2052/UBND-VX ngày 23/3/2020 của UBND thành phố./.

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

Thực hiện Thông báo kết luận số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Thủ tướng Chính phủTriển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống Covid-19Tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mớiQuyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luậtCông văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mớiChỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mớiQuyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực thu hút đầu tư và Tiêu chí lựa chọn các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ- cát hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 17/9/2014Công bố đề cương báo cáo, biểu mẫu số liệu thuộc danh mục báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải PhòngQuyết định về việc kiện toàn và đổi tên Trung tâm Dịch vụ việc làm Khu kinh tế thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Dịch vụ việc làm Khu kinh tế Hải Phòng trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải PhòngQuyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thêm mới lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ