Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ mẫu giải quyết thủ tục hành chính

Vui lòng nhấn vào đây để tải Quyết định 680/QĐ-CT ngày 29/03/2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ mẫu giải quyết thủ tục hành chính./.

 

 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec