Quyết định về việc đình chỉ thi hành một phần văn bản quy phạm pháp luật

Vui lòng nhấn vào đây để tải Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND thành phố về việc đình chỉ thi hành một phần văn bản quy phạm pháp luật

 

 

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

Về việc thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chínhQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải PhòngQuyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải PhòngCông văn về việc sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bìNghị định quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcThông tư ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nướcQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải PhòngNghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tếBan hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụThông báo số điện thoại đường dây nóng của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec