Quyết định về việc đình chỉ thi hành một phần văn bản quy phạm pháp luật

Vui lòng nhấn vào đây để tải Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND thành phố về việc đình chỉ thi hành một phần văn bản quy phạm pháp luật

 

 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec