Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Vui lòng nhấn vào đây để tải Quyết định số 2474/UBND-CT của Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lựcKế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019Chỉ thị của UBND thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2019Kế hoạch Thực hiện Dự án "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"Quyết định ban hành chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phốQuyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019Quyết định v/v ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trườngVề việc thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chínhQuyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải PhòngCông văn về việc sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec