Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Vui lòng nhấn vào đây để tải Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec