Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án do Công ty TNHH Oki Việt Nam làm chủ đầu tư

Vui lòng nhấn vào đây để tải Quyết định số 3488/QD-BQL ngày 30/10/2019 do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu Airtec