Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án do Công ty Cổ phần Phương Bắc làm chủ đầu tư

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Quyết định số 3559/QD-BQL ngày 5/11/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu Airtec