Quyết định Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án "Sản xuất và gia công các sản phẩm điện tử tiêu dùng - giai đoạn 1" do Công ty TNHH Maya Creation (Việt Nam) làm Chủ đầu tư

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Quyết định số 3288/QĐ-BQL ngày 10/10/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án "Sản xuất và gia công các sản phẩm điện tử tiêu dùng - giai đoạn 1" tại thửa đất B25-Lô CN3, KCN An Dương, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng do Công ty TNHH Maya Creation (Việt Nam) làm Chủ đầu tư./.

 

 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu Airtec