Quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nâng công suất Nhà máy sản xuất, nghiên cứu phát triển thiết bị đầu cuối mạng và thông tin" do Công ty TNHH Điện tử Gongjin (Việt Nam) làm Chủ đầu tư

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Quyết định số 3192/QĐ-BQL ngày 01/10/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nâng công suất Nhà máy sản xuất, nghiên cứu phát triển thiết bị đầu cuối mạng và thông tin" tại Nhà xưởng kết cấu thép số 31, 32 thuộc Lô CN8, Khu công nghiệp An Dương, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng do Công ty TNHH Điện tử Gongjin (Việt Nam) làm Chủ đầu tư./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu Airtec