Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Vui lòng nhấn vào đây để tải Quyết định số 532/QĐ-CT ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng./.

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec