Quyết định Ban hành quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng

Vui lòng nhấn vào đây để xem Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu