Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019

Vui lòng nhấn vào đây để tải Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019.

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec