Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thức hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019

Vui lòng nhấn vào đây để tải Quyết định 664/QĐ-UBND ngày 28/03/2019 về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thức hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019.

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec