Quyết định ban hành chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phố

Vui lòng nhấn vào đây để tải Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND thành phố về việc ban hành chương trình công tác năm 2019 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec