Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Phải tập huấn lại về an toàn vệ sinh lao động

Người lao động sẽ phải được tập huấn lại về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) theo quy định mới tại Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH.

Theo đó, người lao động sẽ được chia thành 4 nhóm đối tượng khác nhau với các nội dung huấn luyện khác nhau 

Người lao động sau khi hoàn thoàn khóa huấn luyện sẽ được cấp Chứng chỉ huấn luyện, Chứng nhận huấn luyện hoặc ghi vào sổ theo dõi huấn luyện tại cơ sở.

Cơ sở có trách nhiệm lưu giữ tài liệu huấn luyện và kết quả kiểm tra, sát hạch ATVSLĐ ít nhất 5 năm.

Ngoài ra, Thông tư mới cũng chi tiết hóa điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên cũng như hồ sơ, thủ tục mở dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ

Kèm theo Thông tư là Danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; Các mẫu Chứng chỉ, chứng nhận và các biểu mẫu báo cáo liên quan.

Vui lòng nhấn vào đây để tải Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu