Quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ gồm: quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ; cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ;đơn phương chấm dứt hợp đồng của lao động nữ mang thai…được ban hành ngày 01/10/2015

  • Cải thiện điều kiện lao động đối với lao động nữ

- Nghị định 85/CP quy định: NSDLĐ bảo đảm có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy định của Bộ Y tế.

- Khuyến khích NSDLĐ phối hợp với tổ chức công đoàn lập kế hoạch, thực hiện các giải pháp để lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lao động nữ.

  • Chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ như sau:

- Theo Nghị định 85, khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục khám chuyên khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành.

- Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, tối thiểu 03 ngày trong tháng.

- Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút mỗi ngày để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi.

Nghị định 85/2015 còn quy định NSDLĐ lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng. Khuyến khích NSDLĐ tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.

  • Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động

Khoản 2 Điều 11 Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định: NSDLĐ sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế TNDN theo quy định của pháp luật; các khoản chi tăng thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nghị định 85 còn hướng dẫn quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai; tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ; quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ… Nghị định 85/2015 có hiệu lực từ ngày 15/11/2015

Vui lòng nhấn vào đây để tải: Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu