Quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các nhà thầu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 2510/BQL-LĐ ngày 25/10/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc Quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các nhà thầu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố./.

 

 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec