Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
61 1020/BC-BQL Tình hình người lao động nước ngoài quốc tịch Hàn quốc, Trung Quốc, Nhật Bản tại các doanh nghiệp, dự án trong các KCN, KKT 24/3/2020 Xem Tải về
62 1010/BQL-LĐ Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải 23/3/2020 Xem Tải về
63 1016/BQL-LĐ Tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải 23/3/2020 Xem Tải về
64 1015/BQL-LĐ Phối hợp tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải 23/3/2020 Xem Tải về
65 988/BQL-LĐ Rà soát, thống kê người có nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trên địa bàn thành phố 20/3/2020 Xem Tải về
66 932/BQL-LĐ Tổ chức cách ly y tế đối với người Việt nam và nước ngoài từ tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ vào thành phố Hải Phòng 17/3/2020 Xem Tải về
67 883/BQL-LĐ Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 16/3/2020 Xem Tải về
68 Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị quán triệt tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn thành phố 11/3/2020 Xem Tải về
69 829/BQL-VP Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 11/3/2020 Xem Tải về
70 25-CT/TU Chỉ thị Của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới 10/3/2020 Xem Tải về
71 813/BQL-LĐ Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 10/3/2020 Xem Tải về
72 786/BQL-QLDN Công văn về việc tổng hợp nhu cầu tìm kiếm nguồn nhập khẩu nguyên liệu đầu vào thay thế, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 9/3/2020 Xem Tải về
73 776/BQL-LĐ Tổ chức cách ly y tế người về từ vùng dịch Covid-19 7/3/2020 Xem Tải về
74 675/BQL-QLDN Thông báo đề nghị doanh nghiệp báo cáo ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động của doanh nghiệp 2/3/2020 Xem Tải về
75 663/BQL-LĐ Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 2/3/2020 Xem Tải về
76 630/BQL-LĐ Đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 27/2/2020 Xem Tải về
77 566/BQL-LĐ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 24/2/2020 Xem Tải về
78 Công tác phòng, chống và ứng phó đối với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại các doanh nghiệp trong các KCN và KKT Đình Vũ - Cát Hải 7/2/2020 Xem Tải về
79 327/BQL-LĐ Thông báo về việc phòng, chống và phương pháp cách ly dịch viêm đường hô hấp cấp 5/2/2020 Xem Tải về
80 296/BQL-LĐ Thông báo về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp 1/2/2020 Xem Tải về
vietinbank Namdinhvu