Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
41 1161/BC-BQL Tình hình người lao động nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản tại các doanh nghiệp, dự án trong các KCN, KKT 31/3/2020 Xem Tải về
42 1169/BQL-LD Danh sách xe chở người lao động của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đến hết ngày 31/3/2020 31/3/2020 Xem Tải về
43 1164/BQL-LD Thực hiện kết luận của phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình hoạt động của các chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên nghành của các cửa ngõ vào thành phố bằng đường bộ 31/3/2020 Xem Tải về
44 1155/TB-BQL Thông báo về việc hạn chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với công dân ; tạm dừng tiếp công đến hết ngày 15/4/2020 31/3/2020 Xem Tải về
45 1154/BQL-LD Rà soát báo cáo số lượng người lao động, phương tiện chở người lao động, hàng hóa từ các tỉnh thành phố khác đi qua các bến phà, bến đò đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp,khu kinh tế trên địa bàn thành phố 31/3/2020 Xem Tải về
46 1153 /VP - BQL Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện thủ tục hành chính nhằm chống dịch Covid19 31/3/2020 Xem Tải về
47 1131/BQLBQL-LD Tăng cường kiểm soát đi lại, vận chuyển người lao động, hàng hóa của các doanh nghiệp trong khu kinh tế, các khu công nghiệp 30/3/2020 Xem Tải về
48 1130/BQL-QLDN Kết nối cung cầu khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn phục vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố 30/3/2020 Xem Tải về
49 1098/BQL-LĐ Danh sách xe chở người lao động của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố 29/3/2020 Xem Tải về
50 1097/BQL-LĐ Báo cáo tình hình lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố theo Công văn số 1787/UBND-VX ngày 15/3/2020 của UBND 29/3/2020 Xem Tải về
51 1096/BQL-VP Văn bản v/v lập danh sách người nhập cảnh từ Châu Âu để phòng dịch Covid-19 29/3/2020 Xem Tải về
52 1094/BQL-LĐ Báo cáo tình hình lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN,KKT trên địa bàn thành phố theo Công văn số 1787/UBND-VX ngày 15/3/2020 của UBND 28/3/2020 Xem Tải về
53 1093/BQL-VP Lập danh sách người nhập cảnh từ Châu Âu để phòng dịch Covid-19 28/3/2020 Xem Tải về
54 1092/BC-BQL Tình hình người lao động nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản tại các doanh nghiệp tự án trong các KCN, KKT 28/3/2020 Xem Tải về
55 1091/BQL-LĐ Thực hiện đợt cao điểm phòng chống Covid-19 Hải Phòng 28/3/2020 Xem Tải về
56 1089/BQL-LĐ Thực hiện đợt cao điểm phòng chống Covid-19 tại Hải Phòng 27/3/2020 Xem Tải về
57 1059/BQL-LĐ Báo cáo tình hình lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố theo Công văn số 1787/UBND-VX ngày 15/3/2020 của UBND 26/3/2020 Xem Tải về
58 1043/BC-BQL25 Tình hình người lao động nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật bản tại các doanh nghiệp, dự án trong các KCN, KKT 25/3/2020 Xem Tải về
59 1041/BQL-LĐ Báo cáo tình hình lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố theo Công văn số 1787/UBND-VX ngày 15/3/2020 của UBND 25/3/2020 Xem Tải về
60 1022/BC-BQL Báo cáo tình hình lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN, trên địa bàn thành phố theo Công văn số 1787/UBND-VX ngày 15/3/2020 của UBND 24/3/2020 Xem Tải về
vietinbank Namdinhvu