Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
21 1256/BQL-LĐ Xác nhận nhu cầu lưu trú của người lao động ngoại tỉnh của Công ty TNHH Regina Miracle International Việt nam tại thành phố Hải Phòng 7/4/2020 Xem Tải về
22 1252/BQL-LĐ Xác nhận nhu cầu lưu trú của người lao động ngoại tỉnh của Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên 7/4/2020 Xem Tải về
23 1251/BQL-LĐ Xác nhận nhu cầu lưu trú của người lao động ngoại tình của Công ty TNHH Nichias Hải Phòng tại xã Tân Tiến, huyện An Dương 7/4/2020 Xem Tải về
24 1241/BQL-LĐ Danh sách xe chở người lao động ngoại tỉnh và phương tiện cá nhân của người lao động ngoại tỉnh đến làm việc tại các doanh nghiệp khu công nghiệp, khu kinh tế trong địa bàn thành phố tính đến hết ngày 6/4/2020 6/4/2020 Xem Tải về
25 1240/BQL-LĐ Xác nhận nhu cầu lưu trú của người lao động ngoại tỉnh của công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng tại Hải Phòng 6/4/2020 Xem Tải về
26 1219/BQL-LĐ Danh sách đăng ký xe chở người lao động ngoại tỉnh, phương tiện cá nhân của người lao động ngoại tỉnh đến làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố( đến ngày 05/4/2020) 5/4/2020 Xem Tải về
27 1214/BQL-LĐ Công văn về việc sử dụng người lao động, chuyên gia từ ngoại tỉnh hàng ngày đến các doanh nghiệp làm việc trong thời gian đến hết ngày 15/4/2020 4/4/2020 Xem Tải về
28 1213/BQL-LĐ Danh sách xe vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn thành phố (đến ngày 04/4/2020) 4/4/2020 Xem Tải về
29 1212/BQL-LĐ Danh sách xe chở người lao động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn thành phố (đến ngày 04/4/2020) 4/4/2020 Xem Tải về
30 1207/BQL-LĐ Báo cáo về khoảng cách trong dây chuyền sản xuất 4/4/2020 Xem Tải về
31 2443/UBND-KSTTHC Tuyên truyền, sử dụng ứng dụng NCOVI trong phòng, chống dịch Covid-19 3/4/2020 Xem Tải về
32 1201/BQL-LĐ Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp, các xe chở người lao động, hàng hóa 3/4/2020 Xem Tải về
33 1197/BQL-LĐ Phối hợp kiểm soát tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 3/4/2020 Xem Tải về
34 1182/BQL-LĐ Danh sách xe chở hàng hóa của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn thành phố( đến ngày 02/4/2020) 2/4/2020 Xem Tải về
35 1181/BQL-LĐ Danh sách xe chở người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn thành phố ( đến ngày 02/4/2020) 2/4/2020 Xem Tải về
36 1176/BQL-LĐ Danh sách các xe chở người lao động, xe chở hàng hóa của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố 1/4/2020 Xem Tải về
37 1172/BQL-LĐ Danh sách người lao động làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn thành phố có phương tiện cá nhân thường xuyên đi bến phà, bến đò (đến ngày 01/4/2020). 1/4/2020 Xem Tải về
38 1168/BQL-LĐ Kết quả phối hợp kiểm soát dịch bệnh đối với xe chở công nhân tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 31/3/2020 Xem Tải về
39 1166/BQL-VP Ban Quản lý thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 31/3/2020 Xem Tải về
40 1165/BQL-LĐ Thực hiện kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố về tình hoạt động của các chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ vào thành phố bằng đường bộ 31/3/2020 Xem Tải về
vietinbank Namdinhvu