Nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 3143/UBND-NC1 ngày 04/5/2020 của UBND thành phố./.

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực thu hút đầu tư và Tiêu chí lựa chọn các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ- cát hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 17/9/2014Công bố đề cương báo cáo, biểu mẫu số liệu thuộc danh mục báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải PhòngQuyết định về việc kiện toàn và đổi tên Trung tâm Dịch vụ việc làm Khu kinh tế thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Dịch vụ việc làm Khu kinh tế Hải Phòng trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải PhòngQuyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thêm mới lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải PhòngĐiều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phốKế hoạch Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải PhòngĐiều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phốTổ chức đón người đã cách ly từ các địa phương khác về Hải Phòng và giải quyết việc đi lại đối với một số trường hợp đặc biệtChủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19Điều chỉnh một số nội dung đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid19
vietinbank Namdinhvu