Người phát ngôn báo chí

Ông Phạm Văn Mợi - Trưởng Ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Điện thoại: 02253.823.206

Email: phamvanmoi@haiphong.gov.vn

 

 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu