Người phát ngôn báo chí

Ông Nguyễn Công Thành - Chánh văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Điện thoại: 0913.063.941

Email: nguyencongthanh@heza.gov.vn

 

 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu