Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động 2012, trong đó có một số nội dung quan trọng về tiền lương, trợ cấp thôi việc, mất việc làm

Vui lòng nhấn vào đây để tải Nghị định 05/2015/NĐ-CP

 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu