Nghị định quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Vui lòng nhấn vào đây để tải Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/7/2018

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

Kế hoạch Thực hiện Dự án "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"Quyết định ban hành chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phốQuyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019Quyết định v/v ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải PhòngVề việc thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chínhQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải PhòngQuyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải PhòngCông văn về việc sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bìQuyết định về việc đình chỉ thi hành một phần văn bản quy phạm pháp luậtThông tư ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec