Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, từ ngày 01/01/2018, chính thức áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định sau đây:  

- Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP )  

- Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng)

 - Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng)  

- Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).  

Xem thêm chi tiết tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2018).

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu