Lũy kế đến 24/10/2018, các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Hải Phòng đã thu hút 292 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 13,414 tỷ USD và 136 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đạt 100.641 tỷ đồng./.

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec