Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13

Ngày 06/4/2016, Quốc hội nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế; thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. 

Chi tiết Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đề nghị xem tại đây:  Luật số 107/2016/QH13

Thực hiện: Phòng Thương mại - Xuất nhập khẩu

 

 

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

Thông tư Quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãiSửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuNghị định quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt NamNghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thươngNghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóaThông tư quy định về xuất xứ hàng hóaThông tư số 22/2016/TT-BCT về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa Asean (Hiệp định ATIGA)Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuThông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 Quy định biểu mẫu thực hiện NĐ số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của CP quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, CN của thương nhân nước ngoài tại Việt NamThông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của NĐ số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của CP
vietinbank Namdinhvu