Lĩnh vực Thương mại - Xuất nhập khẩu

Cấp phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp lại/ điều chỉnh/ gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Cấp lại/ điều chỉnh/ gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp lại/ điều chỉnh/ gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

[...]
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

[...]
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào phương tiện vận tải

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào phương tiện vận tải

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào phương tiện vận tải

[...]
Cấp Giấy chưng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

Cấp Giấy chưng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp Giấy chưng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

[...]
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG Chai

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG Chai

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG Chai

[...]
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp Giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp Giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp Giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế

Ngày đăng: 17/12/2017

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế

[...]
Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng.

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng.

Ngày đăng: 17/12/2017

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng.

[...]
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lể ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lể ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lể ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp lại Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp lại Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp lại Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
lexico vietinbank nganhangbuudien trangdue Namdinhvu vanlong Airtec SOMERSET KNAUF VINACONEXEC HSK Bridgestone