Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 13/3/2019 Xem Tải về
2 Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 13/3/2019 Xem Tải về
3 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) 13/3/2019 Xem Tải về
4 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 13/3/2019 Xem Tải về
5 Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới; giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo; giấy phép di dời công trình) đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trừ công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Bộ Xây dựng 13/3/2019 Xem Tải về
6 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 13/3/2019 Xem Tải về
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec