Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Vui lòng nhấn vào đây để tải Kế hoạch số 82/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước.

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec