Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2018

Vui lòng nhấn vào đây để tải Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2018

 

 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec