Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX (2020 - 2025)

Vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Kế hoạch 381/KH-BQL

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu