Kế hoạch Thực hiện Dự án "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Vui lòng nhấn vào đây để tải nội dung

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

Thực hiện nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính Phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nướcBan hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong khu kinh tế Đình Vũ -Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải PhòngV/v sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừngPhê duyệt kế hoạch kiểm tra việc xây dựng,áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 và TCVN ISO 9001-2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước gắn với giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hải Phòng năm 2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước, công tác thi hành pháp luật vê xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết địnhQuyết định ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thức hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ mẫu giải quyết thủ tục hành chínhQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải PhòngKế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nướcQuyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec