Kế hoạch Phòng, chống và ứng phó đối với dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virut Corona gây ra tại các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp (KCN) và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (KKT)

Vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung văn bản số 288/KH-BQL

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu