Hướng dẫn của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc triển khai Nghị định số 60/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Vui lòng nhấn vào đây để tải Hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu