Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên vật liệu trong thi công xây dựng công trình và làm nguyên liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 461/BQL-QHXD ngày 18/2/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên vật liệu trong thi công xây dựng công trình và làm nguyên liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec