Đánh giá thực trạng về tình hình tuyển, quản lý lao động tại địa phương

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 2294/BQL-LĐ ngày 03/10/2018 về việc Đánh giá thực trạng về tình hình tuyển, quản lý lao động tại địa phương

 

 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec