Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 11/7/2018, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã trang trọng tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế trực tiếp chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí đại diện các ban, đàng Thành ủy, lãnh đạo Ban Quản lý, Công đoàn Khu kinh tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu kinh tế; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo dự thảo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, bao gồm 3 phần:

Phần 1: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gồm Công tác cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư; Tình hình hoạt động và công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế; Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Phần 2: Công tác xây dựng Đảng gồm công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức xây dựng Đảng; Công tác giám sát, kiểm tra.

Phần 3: Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể gồm Công đoàn Khu kinh tế; Đoàn thanh niên Khu kinh tế; Hội Cựu chiến binh Khu kinh tế.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2018, Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Quản lý, Công đoàn Khu kinh tế đã tăng cường công tác gặp gỡ, trao đổi, thuyết phục giữa các đơn vị, các phòng chuyên môn với chủ doanh nghiệp, qua đó tạo được sự tin tưởng, quan tâm hơn nữa của chủ doanh nghiệp đối với tổ chức Đảng, đoàn thể. Tại các doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng, hoạt động của doanh nghiệp có sự chuyển biến tích cực, không xảy ra tình trạng đình công, bãi công. Việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện tốt, có mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, người lao động thực hiện nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng, nhà nước cũng như các quy định và nội quy làm việc của doanh nghiệp.  Đặc biệt các chi bộ rất quan tâm đến công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết 28 của Đảng ủy.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế tổng kết ý kiến các đại biểu đưa ra về báo cáo dự thảo

Sau khi nghe báo cáo dự thảo, các đại biểu đã nghiêm túc đưa ra ý kiến đóng góp về những công tác đã đạt được, đồng thời góp ý, bổ sung thêm các phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 để phát huy tốt hơn vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND thành phố giao./.

Thực hiện: TL - Trung tâm Thông tin, Dịch vụ kỹ thuật Công nghiệp và Môi trường

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu