Công văn về việc mời tham dự Đoàn xúc tiến đầu tư - thương mại tại Nhật Bản

Vui lòng nhấn vào đây để tải toàn văn Công văn số 2140/BQL-VP ngày 13/9/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc mời tham dự Đoàn xúc tiến đầu tư - thương mại tại Nhật Bản

 

 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec