Công văn số 1817/BQL-ĐT ngày 22/9/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc tiến hành khảo sát để “Triển khai sáng kiến KCN sinh thái hướng tới mô hình KCN bền vững tại Việt Nam”

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đình Vũ.            

 

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7578/BKHĐT-QLKKT ngày 19/9/2017 về việc thu thập thông tin tham gia giai đoạn 2 của Dự án “Triển khai sáng kiến KCN sinh thái hướng tới mô hình KCN bền vững tại Việt Nam”.

Để đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia Dự án của các doanh nghiệp trong KCN Đình Vũ; Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ kết hợp cùng đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Công ty về hiểu biết và mức độ quan tâm về mô hình KCN sinh thái của Công ty. 

Để buổi làm việc đạt kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng gửi kèm công văn này:

- Nội dung buổi làm việc: theo phiếu khảo sát.

- Thời gian làm việc: theo danh sách.

 Đề nghị Quý công ty sắp xếp thời gian để buổi làm việc đạt hiệu quả. Mọi thắc mắc xin liên hệ đầu mối Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Bà Nguyễn Trâm Anh

Điện thoại : 0983.710.218

Email : tramanhanh@gmail.com.

Vui lòng nhấn vào đây để tải công văn số 1817/ BQL-ĐT và Khảo sát thông tin về Khu công nghiệp sinh thái./.

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

V/v quản lý dịch vụ cung cấp suất ăn tập thể cho các doanh nghiệp KCN, KKTChỉ thị của UBND thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2019Ban Quản lý chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tranh chấp lao động và đình côngBan Quản lý chỉ đạo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXN và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt NamBan Quản lý chỉ đạo các doanh nghiệp về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019 theo Nghị đinh 157/2018/NĐ-CPBan Quản lý hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019Kế hoạch số 2851/KH-BQL ngày 29/11/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 50-CTr/TU. ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về cải cách chính sách bảo hiểm xã hộiDoanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý lao độngQuản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các nhà thầu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phốV/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec