Công văn khẩn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 402/BQL-LĐ ngày 28/01/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế./.

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

V/v thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chínhQuyết định thành lập các Tổ công tác và bộ phận Thường trực phòng chống và ứng phó với với dịch Covid - 19 trong tình hình mới tại các Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (KKT)Tăng cường quản lý và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 đối với người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phốKhẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mớiMột số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các KCN,KKT Đình Vũ - Cát HảiBáo cáo ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19Danh sách người từ Bắc Ninh và Chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố (đến ngày 17/4/2020)Rà soát người từ khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh và Chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phốRà soát người từ KCN Yên Phong, Bắc Ninh và Chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các KCN,KKT trên địa bàn thành phốDanh sách người từ Bắc Ninh và Chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố (đến ngày 15/4/2020).
Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ